บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

เป็นผู้ผลิต น้ำยางธรรมชาติปรับปรุงคุณภาพ สำหรับ ถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ (Para Soil Cement) เพื่องานก่อสร้างทาง หรือเรียกว่า “NR Preblend”

ทางบริษัทฯ ได้ร่วมวิจัยกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางการยางแห่งประเทศไทย ในการผลิตน้ำยางผสมสารเคมีสำหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยาง Pre-blended) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างถนนทั้งที่เป็นพื้นทางและผิวทางแบบ Para Soil Cement โดยการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร) และอนุญาตให้ ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว โดยใช้วัตถุดิบจากน้ำยางพารา จาก การยางแห่งประเทศไทย เท่านั้น

ถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์

จำหน่ายน้ำยางธรรมชาติ สำหรับก่อสร้างถนน พาราซอยล์ซีเมนต์

คุณสมบัติของน้ำยางพารา Pre-blend

น้ำยางธรรมชาติสำหรับปรับปรุงพื้นผิวถนน

น้ำยางพาราซอยล์ซีเมนต์ สำหรับงานดินซีเมนต์ ผลิตจากน้ำยางข้น ผลิตจากโรงงานที่ได้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดกรมทางหลวง

กรมทางหลวง ได้ระบุและให้คำนิยาม สำหรับดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

กรมทางหลวง ได้ระบุและให้คำนิยาม สำหรับดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 

 

ข่าวสารโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราจากภาครัฐ

สามารถติดตาม ทุกเรื่องราวข่าวสาร ข่าวเด่น ประเด็นร้อน ต่างๆ เกี่ยวกับ “ถนนยางพารา” ทั้งหมดได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม