ติดตาม ข่าวสารยางพารา โครงการสนับสนุนการใช้ ยางพารา จากหน่วยงานภาครัฐ

ติดตาม อัพเดต ข่าวสารยางพารา เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการใช้ ยางพารา จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ ยางพารา ภายในประเทศ และแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ได้ที่นี่

ข่าวสารยางพารา

โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ

การยางแห่งประเทศไทย คาดปี 2561 รัฐบาลจะใช้ น้ำยางข้นและยางแห้ง รวมประมาณ 11 ตัน เพิ่มนวัตกรรม พร้อมหนุนผู้ประกอบการทุกระดับให้ต่อยอดสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างถนนยางพารา

ส่งเสริมใช้ยางพารา สำหรับปรับปรุง-ซ่อมถนน

กรมทางหลวง จัดให้ เร่งส่งเสริมโครงการ การใช้ยางพารา มาเป็นส่วนผสมปรับปรุงซ่อมแซมชั้นพื้นทางด้วย ดินซีเมนต์ผสมน้ำยางธรรมชาติ หวังช่วยเหลือชาวสวนยาง และรักษาสภาพของราคายางพารา ภายในประเทศตามนโยบายของภาครัฐ
อ่านเพิ่มเติม

แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

ชาวสวนยางเฮ การยางฯ  ทุ่มงบ 2,600 ล้าน บาท หวังแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหม ทุ่มงบประมาณ 2,600 ล้าน บาท นำไปสร้าง ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ตามนโยบางของรัฐบาล หวังช่วยเหลือชาวสวนยาง และแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

อ่านเพิ่มเติม

ถนนยางพาราแห่งแรกของภาคเหนือ

เริ่มแล้ว ถนนยางพารา แห่งแรกของภาคเหนือ

อบจ. เชียงรายและการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกันปรับปรุงถนนลูกรัง หลังวัดพระธาตุจอมสัก รวมระยะทาง 500 เมตร นับว่าเป็น ถนนยางพารา แห่งแรกของภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม