ขอขอบคุณที่ไว้วางใจเรา

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่สนใจ น้ำยางพาราปรับปรุงถนน สำหรับงานสร้าง ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ภายใต้อนุสิทธิบัตรจาก การยางแห่งประเทศไทย

ลูกค้าที่สนใจ น้ำยางพาราปรับปรุงถนน เรายินดีให้คำปรึกษา

น้ำยางพาราปรับปรุงถนน

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่นจำกัด
POLYMER INNOVATION CO.,LTD

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
75/1-7 M.5 BANGGROY-SAINOI RD., BANGBUATHONG, NONTHABURI, THAILAND 11110

■ TEL : 084-2060315

■ Mobile Phone : 086-317-9007

■ FAX : 662-90336694

■ EMAIL : info@nrpreblend.com