น้ำยางพาราสำหรับงานสร้างถนน HydroPara NR Preblend

น้ำยางพาราซอยล์ซีเมนต์ เรียกอีกชื่อนึงว่า “น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม Preblended หรือน้ำยาง Pre-blended” สำหรับงานดินซีเมนต์ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ น้ำยางข้น (Concentrated Latex) ผสมสารลดแรงตึงผิว เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของ น้ำยางพารา โดยทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของน้ำยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะนำไปผสมกับวัสดุทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา

วัสดุที่นำมาใช้ทำเป็น ถนนพารา Soil Cement

วัสดุที่นำมาใช้ทำเป็น ถนนพารา ดินซีเมนต์ ตามข้อกำหนดจาก กรมทางหลวง

น้ำยางพาราซอยล์ซีเมนต์ มาตรฐาน ISO

ผลิตจากโรงงานที่ได้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ภายใต้อนุสิทธิบัตรจาก การยางแห่งประเทศไทย และมีการปรับปรุงคุณภาพเชิงโครงสร้างของโมเลกุลยาง เพื่อให้เมื่อนำไปใช้งาน ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ มีคุณสมบัติสอดคล้องตรงตามนิยามและเงื่อนไขวิศวกรรมของ กรมทางหลวง โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นของน้ำยางดังนี้

น้ำยางพาราสำหรับงานก่อสร้างถนน

น้ำยางพาราสำหรับงานก่อสร้างถนน

คุณสมบัติของน้ำยางปรับปรุงคุณภาพ HydroPara NR Preblend

  1. กระจายตัวในน้ำได้ดีโดยไม่มีกากเหลืออยู่ในลักษณะแข็งเป็นก้อน
  2. นำไปผสมและนำไปใช้งานต่อได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไป
  3. มีอายุการใช้งาน 1 ปี สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติ ไม่เสียสภาพ และคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง
  4. บรรจุในถังขนาด 200 ลิตร หรือขนาด 1,000 ลิตร มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวก ง่ายต่อการจัดส่ง เก็บรักษาและนำออกไปใช้งาน
  5. ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ไม้ ไม่กัดกร่อนทำลาย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
  6. ควบคุมคุณภาพสม่ำเสมอตั้งแต่กระบวนการรับเข้า จนถึงส่งสินค้า สามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐาน ISO9001:2015
คุณสมบัติUnitSpecification.
pH->8
Total solid content%31.5 – 32.5
Stability in Portland Cement-Stable
น้ำยางพาราซอยล์ซีเมนต์

HydroPara NR Preblend ในถังบรรจุขนาด 200 ลิตร

HydroPara NR Preblend ในถังบรรจุขนาด 1,000 ลิตร